IMBA

Met IMBA gaat het goed. 2015 en 2016 zijn twee jaren van verdere ontwikkeling geweest.Hieronder volgt de nieuwsbrief van Imba zelf:

Met onze visie helder in het vizier hebben we ons meest effectieve programma’s nog beter onderbouwd. Dit alles op basis van inmiddels ruim 10 jaar ervaring in het veld. Het was een fase waarin we het IMBA concept strakker hebben weten vorm te geven, zonder ooit de context uit het oog te verliezen.

Wat betekent dit nu concreet? IMBA staat voor Child & Family Strengthening. IMBA is steeds meer een Familie Centrum. De familie is de kracht van de Afrikaanse gemeenschap. Wanneer je hen de handvatten aanreikt om hun families’ weeskinderen op te vangen, hun voedselzekerheid te verbeteren, om positief ouderschap te beoefenen, om de rechten van het kind en de familie te beschermen en hen op een holistische manier versterkt, dán kun je blijvende positieve veranderingen bereiken in de levensomstandigheden van kinderen.

 

IMBA staat voor Child & Family Strengthening door:

  • Economic Household strengthening: het leren van een inkomensgenererende activiteit aan gezinnen om zo hun voedselzekerheid en inkomsten te verbeteren
  • Skilful Parenting: het begeleiden van ouders op positief ouderschap en de rechten van het kind
  • Life Skills: het leren van gezinnen om op een menswaardige manier zelf hun toekomst in handen te nemen
  • Creative development: het inzetten van sport, muziek en kunsten voor totale ontwikkeling.

Zimbabwe
IMBA Zimbabwe heeft zichzelf prachtig neergezet als een erkende ontwikkelingsorganisatie. Na het vertrek van Daniel Dzobo, heeft John zich tot de meest betrokken directeur ontwikkeld die een NGO zich maar kan wensen. De inkomens genererende projecten lopen goed, inkomsten hieruit groeien, hoewel gestaag. De maismolen biedt een toegankelijke plek voor dorpelingen om hun mais te malen, de garden is uitgegroeid tot een heus trainingscentrum, champignons worden weer gekweekt in de nieuw herrezen hutten, er is onlangs een visvijver geopend en de kippenren zit  vol met kippen. Er lopen onderhandelingen met een trainingscentrum in de buurt om daar de bakkerij op te gaan zetten.

 imba champignonkwekerij.jpgimba nieuwe boeken in de biblitotheek.jpg

Familiehuis 1 is momenteel tot aan de nok toe gevuld met 13 kinderen. Half december is er zelfs een kindje geboren. Helaas komt de harde werkelijkheid, maar ook de noodzaak van waar IMBA voor bestaat daar altijd het hardst aan het licht.. Het is een kindje geboren uit een verkrachting van een grootvader van zijn 16-jarige kleinkind. Kinderen uit de meest complexe situaties worden aan IMBA aangeboden, wat enerzijds erg ingewikkelde situaties met zich mee brengt, en anderzijds ook aantoont dat IMBA als enige organisatie in de wijde omgeving geschikt geacht wordt om deze kinderen op te vangen. Familiehuis 2 biedt inmiddels onderdak aan een pleeggezin met 5 kinderen.

De focus op family strengthening in de gemeenschap zelf is enorm gegroeid. IMBA heeft in de afgelopen 2 jaar ruim 100 families en 450 kinderen de middelen en methodes aangereikt om zelf beter te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Zij hebben tuintjes, kippen, konijnen of geiten projecten kunnen starten. Ook hebben wij voor de gezinnen die het hard nodig hadden extra hutten gebouwd om in te leven of koken. 

Het bestuur in Zimbabwe, de afgelopen jaren voorgezeten door Ronald van der Laan, draait op volle toeren mee, en geeft John de nodige expertise en input. Nu Ronald weer terug is in Nederland zal de hamer overgedragen worden aan een nader te bepalen bestuurslid. Ronald zelf zal zich, wanneer hij weer een beetje gesettled is, hoogstwaarschijnlijk weer bij het Nederlandse team voegen!

imba visvijvers.jpg imba lessen aan ouders.jpg

Malawi

Afgelopen jaar is IMBA ook gestart in Malawi. Malawi is één van de tien armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft in (extreme) armoede. Vooral op het platteland zijn het de vrouwen en kinderen die hier het meeste onder lijden. IMBA is begonnen met een Family Strenghtening project in Mpemba rural, in Zuid Malawi. Enid Mauluka, mede-grondlegger van IMBA, is projectcoordinator van IMBA Malawi. De fondsen om de komende 2 jaar bijna 200 families en 1000 kinderen te helpen zijn al geworven. Naast landbouwactiviteiten zullen zij ook deel gaan nemen aan een pindakaasproductie project. Life Skills en Skilful Parenting zijn altijd een integraal onderdeel van onze programma’s. 

imba begunstigden malawi.jpgimba family strengthening in gemeenschap.jpg

Nederland

Na een flink aantal dynamische jaren als zeer waardevol bestuur van IMBA Nederland gefunctioneerd te hebben, waarbij professionalisering hoog in het vaandel heeft gestaan, heeft halverwege 2016 het bestuur plaatsgemaakt voor een nieuw bestuur. Er is waardig afscheid genomen van voorzitter Lou Pinckaers, secretaris Paul Metze, penningmeester Jan van der Laak, en bestuurslid Ton Jenniskens.  Een warm welkom is geheten aan nieuwe voorzitter Job van der Zon, secretaris Jolien van Veen, penningmeester Harald Bimbergen en bestuuslid Ingrid van Emden. Ook Sandra Acket zal het team weer komen versterken. (Niet dat zij daar ooit meegestopt was, van waar ook ter wereld heeft zij altijd een supergrote bijdrage geleverd). 

Marijke Acket is inmiddels fulltime in dienst van IMBA Nederland, wat een behoorlijk positieve uitwerking heeft op fondsenwerving (ca. €100.000 per jaar) en organisatieontwikkeling. Dit is voor 1,5 jaar mogelijk gemaakt door de sponsoring van een stichting en een sponsor uit de zakelijke sector. 

imba kinderen.jpg

2017

Dit jaar hebben we een aantal supertoffe activiteiten in de planning. Een kleine greep hieruit:

  • 750m2 van de muur in Zimbabwe zal door 200 kinderen onder begeleiding van 2 bekende graffiti artiesten uit Amsterdam met dromen beschilderd worden. 
  • John en Enid zullen opgeleid worden tot Life Skills trainer door Young Africa International en tot Skilful Parenting & Child Protection master trainer door ICS Africa. 
  • Pindakaasproductie en landbouwactiviteiten en trainingen in Malawi zullen starten
  • Nog eens 150 families en hun kinderen in Zimbabwe zullen deelnemen aan onze family strengthening activiteiten.

Het belooft een mooi jaar te worden!