Nieuwsarchief 2014

Rainbow Homes

Update oktober 2014 - True Blue is erg enthousiast over de manier waarop Rainbow Homes ondersteuning geeft aan hulpbehoevende kinderen. Daarom gaan we de steun aan Rainbow Homes sterk uitbreiden met 5 nieuwe Rainbow Homes in Mumbai en Pune, waarmee 400 kinderen uitzicht krijgen op een betere toekomst. 

In 2013 is hard gewerkt aan de verdere inbedding van het Rainbow Homes programma in de Indiase samenleving. De Indiase overheid neemt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid voor de straatkinderproblematiek. Lees verder...

Paz Holandesa

Update oktober 2014 Begin 2014 heeft True Blue met Paz Holandesa afgesproken zich terug te trekken uit de operationele ondersteuning van het ziekenhuis, en zich te richten op het ondersteunen van duidelijk omlijnde operatieprojecten.

De operatieprojecten betreffen urologische incontinentie operaties, schisis operaties, staaroperaties, plastische chirurgie en nazorg in de vorm van revalidatie, spraaklessen en tandheelkunde. True Blue heeft in februari een urologisch project ondersteund van 28 operaties en 196 consulten onder leiding van 2 Nederlandse urologen. Lees verder...

SOS Kayamandi

Update oktober 2014 - In diverse townships in Zuid-Afrika zijn door aids veel kinderen wees geworden. Ook heerst er bij veel gezinnen armoede. Stichting SOS Kayamandi steunt 2 weeshuizen waar 12 kinderen een liefdevol thuis en een goede opvoeding krijgen van 2 pleegmoeders. Daarnaast zorgt de stichting er voor dat er dagelijks 1200 schoolkinderen brood en fruit krijgen. Wij steunen dit sympathieke kleine project jaarlijks met 2500 euro.

Zekere Basis

Update oktober 2014 - Zorgorganisatie Zekere Basis helpt jongeren met gedragsproblemen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Er wordt arbeidstraining gegeven om de vaardigheden te vergroten zodat ze makkelijker kunnen meedraaien in de maatschappij. Daarnaast is er nu ook een woongroep v