Nieuwsarchief 2014

Rainbow Homes

Update oktober 2014 - True Blue is erg enthousiast over de manier waarop Rainbow Homes ondersteuning geeft aan hulpbehoevende kinderen. Daarom gaan we de steun aan Rainbow Homes sterk uitbreiden met 5 nieuwe Rainbow Homes in Mumbai en Pune, waarmee 400 kinderen uitzicht krijgen op een betere toekomst. 

In 2013 is hard gewerkt aan de verdere inbedding van het Rainbow Homes programma in de Indiase samenleving. De Indiase overheid neemt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid voor de straatkinderproblematiek. Lees verder...

Paz Holandesa

Update oktober 2014 Begin 2014 heeft True Blue met Paz Holandesa afgesproken zich terug te trekken uit de operationele ondersteuning van het ziekenhuis, en zich te richten op het ondersteunen van duidelijk omlijnde operatieprojecten.

De operatieprojecten betreffen urologische incontinentie operaties, schisis operaties, staaroperaties, plastische chirurgie en nazorg in de vorm van revalidatie, spraaklessen en tandheelkunde. True Blue heeft in februari een urologisch project ondersteund van 28 operaties en 196 consulten onder leiding van 2 Nederlandse urologen. Lees verder...

SOS Kayamandi

Update oktober 2014 - In diverse townships in Zuid-Afrika zijn door aids veel kinderen wees geworden. Ook heerst er bij veel gezinnen armoede. Stichting SOS Kayamandi steunt 2 weeshuizen waar 12 kinderen een liefdevol thuis en een goede opvoeding krijgen van 2 pleegmoeders. Daarnaast zorgt de stichting er voor dat er dagelijks 1200 schoolkinderen brood en fruit krijgen. Wij steunen dit sympathieke kleine project jaarlijks met 2500 euro.

Zekere Basis

Update oktober 2014 - Zorgorganisatie Zekere Basis helpt jongeren met gedragsproblemen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Er wordt arbeidstraining gegeven om de vaardigheden te vergroten zodat ze makkelijker kunnen meedraaien in de maatschappij. Daarnaast is er nu ook een woongroep van 8 personen in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar. Tevens wordt er steun verleent in de vorm van begeleid zelfstandig wonen. Er worden trainingen gegeven die gericht zijn op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag maar ook op weerbaarheid. Verder verlenen ze nog ambulante begeleiding aan jongeren in Twente die zelfstandig wonen. Wij steunen dit project met een bescheiden bedrag en leveren daarnaast materialen zoals gereedschappen en machines indien benodigd.

Stichting Eritrea

Update oktober 2014 - Een bevlogen echtpaar uit Nederland gaat een aantal keren per jaar naar Eritirea om een ziekenhuisje en een weeshuis te ondersteunen. Met geld van donaties kopen ze ter plaatse materialen die daar nodig zijn. Zo hebben ze onlangs een solarsysteem en een aantal rolstoelen aan het ziekenhuisje gedoneerd. Wij steunen deze enthousiaste mensen jaarlijks met 2500 euro.

Max foundation

Update oktober 2014- Max foundation bestrijdt kindersterfte met drinkwater- en sanitatie projecten in de meest afgelegen en arme gebieden van Bangladesh. Sinds de oprichting zijn er al 2752 dorpen geholpen en daarmee 746.000 mensen.

Wij hebben Max Foundation de afgelopen twee jaren ondersteund, en hebben als stichting besloten dit jaar nog een laatste donatie te doen, aangezien het doel niet meer voldoet aan onze criteria. De jaarlijkse donaties die zij ontvangen zijn dusdanig hoog geworden dat wij geen verschil meer maken. Daarnaast richt Max Foundation zich niet uitsluitend op kinderen maar op de gehele bevolking. Wij zijn natuurlijk heel blij dat het zo goed gaat met deze stichting en vinden dat ze heel goed en uitermate efficiënt werk doen.

Nieuwsbrief zomer 2014

Update september 2014 - Onze eerste nieuwsbrief met allerlei nieuws uit onze projecten! Allereerst steunen wij vanaf mei dit jaar een nieuw project: La Vecina in Columbia. Zij helpen kansarme kinderen met onderwijs en opvang.

Daarnaast nieuws uit een andere project in Zuid-Amerika: Homeless Childs in Honduras. Zij geven opvang en begeleiding aan straatjongens (en zijn in 2013 gestart met een huis voor straatmeisjes). Dankzij hun steun zijn verschillende jongens in aanmerking gekomen voor een beurs voor verdere scholing!

Ander nieuws gaat over Nicole's Huiskamer, Stichting Interplast Holland, Imba en het Babyhuis. 

Lees hier onze nieuwsbrief

Professionele hulp geven - werken voor Interplast

Update mei 2014 - Lees het verhaal van Drs. Adriaan de Blécourt die als plastisch chirurg gespleten lippen corrigeert en brandwonden behandelt voor Interplast in Afrika. 

Iets nuttigs doen voor de maatschappij willen we allemaal graag. Maar hoe zorg je ervoor dat je bijdrage meer is dan een druppel op de gloeiende plaat? Drie succesvolle professionals zetten hun expertise en netwerk in om werkelijk een verschil te maken.

10 mei 2014. Artikel uit het FD, tekst Koos de Wilt. 

'Ik wilde eigenlijk al lang in de tropen werken, maar toen ik voor de keuze stond, kwam ik mijn vrouw tegen. Zij was net begonnen in de advocatuur en zag het niet zitten om met mij naar de hooglanden van Oeganda te gaan. Begrijpelijk. Bovendien kende ik artsen die in de tropen hadden gewerkt en na verloop van tijd terugkwamen om zich alsnog te specialiseren. Op die manier konden ze veel meer bijdragen, zeiden ze.

Zo is het bij mij ook gegaan. Twintig jaar geleden tijdens mijn specialisatie, ben ik de man die Interplast had opgezet gaan bellen. Interplast is een organisatie die kinderen in de Derde Wereld opereert. Na veel touwtrekken mocht ik mee als assistentje. Ik voelde me heel gelukkig.'

Lees het hele artikel.

Babyhuis - Dordrecht 

Update april 2014 - Het Babyhuis in Dordrecht is nu drie maanden geopend. Een veilig thuis om kinderen voor wie liefde en aandacht niet vanzelfsprekend zijn, zo lang als nodig is op te vangen en daarbij de biologische ouders intensief te begeleiden.

De missie van het Babyhuis is om kinderen niet onnodig door te plaatsen anders dan naar huis, dat verdienen ouders en hun kinderen. 

In drie maanden tijd is er veel gebeurd en hebben we meerdere kinderen een plekje kunnen bieden. We hebben het Albert Schweizer Ziekenhuis als partner binnen gehaald, om baby's op te vangen die onnodig lang in het ziekenhuis moeten verblijven wat schadelijk is voor de hechting. 

Het Babyhuis bereidt zich voor moeder-kind units te openen in 2014. Zij heeft inmiddels vier moeders naar huis moeten sturen omdat deze voorziening nog niet gerealiseerd is. Twee van de vier kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst, met alle gevolgen van dien.

Vorige week belde een hoogzwangere vrouw aan, voor wie het Babyhuis een laatste redding zou zijn. Zij sliep in een garagebox, heeft een zwaar getraumatiseerd verleden, maar wilde weer dolgraag zelf voor haar baby zorgen. Een kindje dat zeer gewenst is.

Wij hebben alles op alles gezet om een kamer voor haar in te richten, een plek waar ze eindelijk veilig is. De Gemeente Dordrecht is enthousiast over onze start en ziet dat we in een behoefte voorzien. Dat is dan ook de reden dat we een subsidie aanvraag hebben gedaan voor de moeder-kind units.

Het Babyhuis is ontzettend blij met de steun en het delen van kennis met True Blue, een stichting die zich inzet voor kinderen en daarmee het verschil maakt.

Lees meer over het Babyhuis >>

 

Nieuwsarchief

Terug naar nieuwsoverzicht

Bekijk alle True Blue projecten wereldwijd