Paz Holandesa

Update oktober 2014Paz Holandesa richt zich onder de bezielende leiding van Marjan van Mourik op het behandelen, revalideren en re-integreren van kinderen met een lichte handicap in Peru. Meerdere keren per jaar worden er operatieprojecten uitgevoerd door medische teams die grotendeels uit Nederland komen. De belangrijkste focus ligt bij hulpbehoevende kinderen met een gespleten lip en open gehemelte, brandwonden, waterhoofd, een opening in de ruggengraat en een klompvoet.

In de afgelopen jaren heeft True Blue geholpen aan de bouw en operationele ondersteuning van een kinderziekenhuis door Marjan. Hierdoor kunnen er het gehele jaar kinderen worden geopereerd en behandeld. Motivatie voor het kinderziekenhuis is zelfredzaamheid: met de opbrengsten van betalende patiënten de behandelingen van hulpbehoevende kinderen financieren. Dit project is moeizaam en regelmatig riskant gebleken.

Onlangs is er een overeenkomst getekend met het Peruaanse ziekenfonds, waardoor betalende patiënten onder een verzekering komen te vallen. Dit heeft geleid tot een wachtlijst voor betalende behandelingen, wat een positieve ontwikkeling is. Paz Holandesa had deze overeenkomst hard nodig, omdat de financiële situatie de laatste tijd erg krap was.

Begin 2014 heeft True Blue met Paz Holandesa afgesproken zich terug te trekken uit de operationele ondersteuning van het ziekenhuis, en zich te richten op het ondersteunen van duidelijk omlijnde operatieprojecten.

De operatieprojecten betreffen urologische incontinentie operaties, schisis operaties, staaroperaties, plastische chirurgie en nazorg in de vorm van revalidatie, spraaklessen en tandheelkunde. True Blue heeft in februari een urologisch project ondersteund van 28 operaties en 196 consulten onder leiding van 2 Nederlandse urologen.