Rainbow Homes

In India vinden ondertussen meer dan 2.600 meisjes een veilig thuis in 30 Rainbow Homes. Een Rainbow Home is een combinatie van een weeshuis en een school, waar onderdak, voeding, medische zorg en scholing wordt gegeven aan straatmeisjes tussen de 6 en 14 jaar. De Rainbow teams bieden een blijvend hoge kwaliteit van zorg en begeleiding aan deze groeiende groep meisjes. Iedere dag weer geven zij liefde, aandacht en professionele ondersteuning aan de meisjes om hen een nieuwe toekomst te kunnen geven.

In 2013 is hard gewerkt aan de verdere inbedding van het Rainbow Homes programma in de Indiase samenleving. De Indiase overheid neemt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid voor de straatkinderproblematiek. Zo draagt zij in een aantal steden financieel bij aan ons programma. Ook worden inmiddels duizenden kinderen opgevangen in publieke scholen, die door de overheid zijn opgezet naar het Rainbow Home model.

Daarnaast zien we een toenemende steun die de Rainbow Homes krijgen vanuit de lokale gemeenschap. Vrijwilligers leveren een bijdrage aan het activiteitenprogramma en de meeste Rainbow Homes zijn ingericht met donaties vanuit de directe omgeving.

2013 was ook een jaar van organisatorische verandering. Het National Rainbow Coordination Center, de Rainbow Academy en de Rainbow Foundation zijn geïntegreerd in één nieuwe organisatie met de naam Rainbow Foundation India. In de nieuwe samenstelling wordt vanuit India onder leiding van Anu Konkepudi het Rainbow Homes programma verder ontwikkeld en wordt ingezet op fondsenwerving bij bedrijven in India.

True Blue is erg enthousiast over de manier waarop Rainbow Homes ondersteuning geeft aan hulpbehoevende kinderen. Daarom gaan we de steun aan Rainbow Homes sterk uitbreiden met 5 nieuwe Rainbow Homes in Mumbai en Pune, waarmee 400 kinderen uitzicht krijgen op een betere toekomst.