Nieuws Rainbow Homes 2015

Afgelopen jaar hebben Rainbow Homes en True Blue de handen verder ineen geslagen. Naast de 2 bestaande Homes is True Blue begonnen met de ondersteuning van 4 nieuwe Homes in Mumbai en Pune, een toekomstig onderkomen voor 400 kinderen. Daarnaast hebben we samengewerkt om een vermogende en sociaal betrokken Indiase familie te enthousiasmeren. Dat is gelukt met de toezegging van 2 nieuw op te starten Rainbow Homes.

Het is mooi om te zien dat de betrokkenheid van de lokale gemeenschap verder toeneemt. Vele vrijwilligers leveren bijdragen aan de activiteitenprogramma’s en de meeste Rainbow Homes zijn ingericht met donaties vanuit de directe omgeving.

Ook de Indiase overheid probeert de straatkinderproblematiek verder terug te dringen. Inmiddels worden duizenden kinderen opgevangen in meer dan 100 publieke scholen naar het Rainbow Home model.

Onder leiding van Anu Konkepudi wordt het Rainbow Homes programma in India verder ontwikkeld en wordt ingezet op fondsenwerving bij bedrijven en vermogende families in India. Doelstelling is om op te