NICOLE’S HUISKAMER

Al vanaf haar 18e staat Nicole klaar voor kinderen, die het om welke reden dan ook, niet zo gemakkelijk hebben.

Al vanaf haar 18e staat Nicole klaar voor kinderen, die het om welke reden dan ook, niet zo gemakkelijk hebben. Zo is haar huiskamer uitgegroeid tot een opvang en coaching plek voor jongeren met Nicole in de rol van opvoeder, begeleider en therapeut. Nicole biedt met haar 25 jaar ervaring in hulpverlening en jongerenopvang een luisterend oor en geeft directe steun als er een (acute) hulpvraag is of noodopvang geregeld moet worden.

De Huiskamer is een waardevolle aanvulling gebleken voor hulpverlenende instanties en jeugdzorg. Naast Nicole zijn er verschillende mensen verbond