STICHTING KOLEWA

Een gehandicapt kind dat niet goed begeleid wordt, heeft niet alleen veelal een verminderde gezondheid en mobiliteit, maar heeft dagelijks te maken met sociale en economische problemen in de omgeving, familie en maatschappij. In Indonesië wordt hier weinig aan gedaan, wegens een gebrek aan voorlichting en medische zorg. Kinderen groeien geïsoleerd op, kunnen en mogen niet naar school en krijgen niet die zorg die ze nodig hebben. Stichting Kolewa brengt daar verandering in.

Stichting Kolewa is in 2007 opgericht door Syta Plantinga met als doel zich te richten op een aantal millenniumdoelstellingen, waaronder het recht op onderwijs van ieder kind. Al vrij snel werd een focus gelegd op kinderen met een handicap. In de eerste jaren richtten zij zich op kinderen met een hoorstoornis, maar inmiddels ook op kinderen met handicaps van een andere aard, zoals schisis, oog- en orthopedische problemen en kinderen met ernstige brandwonden.

Syta, inmiddels woonachtig op Bali, werkt met een klein team van lokale begeleiders dat zeer regelmatig wordt aangevuld door Nederlandse vrijwilligers die hun expertise op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of revalidatie delen met deze begeleiders. Ook werken zij intensief samen met medisch specialisten uit lokale ziekenhuizen, met maatschappelijke organisaties en met lokale gezondheidswerkers zoals verloskundigen, die gestationeerd zijn op één van de talloze kleine eilanden van Indonesië, waar reguliere gezondheidszorg niet beschikbaar is.

Dit lokale netwerk is van groot belang bij het herkennen van kinderen in nood en het effectief kunnen helpen van het kind en de familie. In afgelegen en slecht bereikbare dorpjes op Bali, maar ook op kleine, van de buitenwereld afgesloten eilanden organiseert Stichting Kolewa informatiebijeenkomsten en zoeken zij kinderen die dringend medische hulp nodig hebben.

Stichting Kolewa overlegt met de ouders en de