Nieuws uit onze projecten: Stichting Interplast

Posted by kirsten on February 8, 2019

interplast in uganda

Stichting Interplast heeft in Uganda samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting een brandwonden preventie programma opgezet. Vrijwilligers zijn de wijken ingegaan om voorlichting te geven over veilig koken etc. Dit omdat veel van de mensen met brandwonden, veroorzaakt worden door gevaarlijke situaties met koken (vooral in sloppenwijken).

Bekijk deze video hierover:

 

Het brandwondencentrum in Uganda wordt erg druk bezocht. Er worden kleine stapjes gezet in het verspreiden van kennis door lokaal mensen op te leiden. Er is niet veel geld en de medicatie, verbandmateriaal en behandelingen zijn duur.

Stapje voor stapje werkt Stichting Interplast aan verbetering!